tiêu chảy

Tiêu chảy ở trẻ em và cách phòng ngừa an toàn

Nếu trẻ bú sữa bình, cần rửa sạch bình sữa, núm vú, rồi sau đó luộc bình trong nước sôi khoảng 15 phút. Tiêu chảy